Lienhard, Friedrich, deutscher Schriftsteller (1865-1929). Eigenh. adr. Kuvert.

Weimar, o. D.

2 SS. Qu.-8vo.

 40,00

Kuvert adressiert an: "Joseph Wesely / Wien III/2 / Bechardgasse 14"

Art.-Nr.: BN#29054 Schlagwort: