Friedrich I., König von Schweden (1676-1751). Schreiben mit eigenh. U.

Kungsör, 25. I. 1722.

½ SS. Folio.

 650.00

In schwedischer Sprache: "Stormächtige Alder Nådigste Konungh. Kongl. Mayst. wil i Nádarhafera remitterat Suplicanten tie StatsContoiret, som låter honom undfå frad hanefter Förordningar ur feines wava berättigad [...]".

Darunter und umseitig Zusatz mit U. des Simon Sivers: "Efter såsom hans Kongl. May.tt J. Nåder Corhagat Dimittera mighs (ifrån min i Nåder anförtrodde Compagnie Quartermehtore tiänsten wyd åbo ah Biörneborg lähes Regemente till häst) med ett kongl. nådigs af, kedß Paß af des October 1721. Dy ar till hans kongl. May.tt Min underdån Ödmiukaste Tvåor att beNåda migh med ett Nådigt Monotorial pod löhnen som for migh inne står för förflutne tyder och Månader som hör jämpte medföliger. Ett Specifico attestatum uppå Ene Kongl: Nådigh resolution afvachtar iagh i diupaste underdånighert, ah till min dädh förbliver [...]".

Stock Code: BN#40887 Tag: